ĐBQH thảo luận tại tổ về các dự án luật trình tại kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

Chính trị 07-01-2022

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 06.01.2022, đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.

Nhật Quang