Chia sẻ:

Đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế trong giải quyết thách thức toàn cầu

Chính trị 08-09-2021

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định đề cao chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của LHQ trong ngăn ngừa, giải quyết các thách thức toàn cầu…

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI