Đề cao vai trò, trách nhiệm cấp uỷ trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023

Chính trị 03-12-2022

Phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 diễn ra vào ngày 2.12, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí cấp uỷ viên thể hiện trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết năm 2023.

Tố Tuấn