Để công nhân có tết

Kinh tế 06-01-2023

Không còn bao lâu nữa là Tết Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, phải thu hẹp sản xuất - kinh doanh, cắt giảm lao động, nhưng tại các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực lên kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân, người lao động.

Tâm Giang