Đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng phụ cấp hằng tháng ở khu phố

Xã hội 09-06-2024

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết một số chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhật Quang