Để nhà máy xử lý nước thải sớm đưa vào vận hành

Kinh tế 10-07-2024

Với mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành “Tây Ninh xanh”, tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt