Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế, tối đa 1 triệu đồng/ngày

Thể thao 07-09-2021

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

BTNO