Chia sẻ:

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến năm 2022

Kinh tế 14-09-2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Chính phủ xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022; giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản, vật tư đầu vào.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI