Đề xuất gộp giấy phép lái xe hạng B1, B2

Pháp luật 26-02-2024

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.

BTNO