Đề xuất kéo dài chính sách giãn hoãn nợ

Kinh tế 29-02-2024

Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6 tới đây. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, sức cầu thị trường còn yếu đã tác động lên khả năng trả nợ của khách hàng nên các ngân hàng kiến nghị gia hạn thêm Thông tư 02 từ 6 tháng đến 1 năm nữa.

BTNO