Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Xã hội 31-05-2023

Thưa quý vị và các bạn! Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi các đại biểu tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Quốc hội về việc bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm.

BTNO