Đề xuất quy định mức trần lợi nhuận trên giá vốn

Kinh tế 11-11-2022

Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 7/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

BTNO