Đề xuất sử dụng CMND đến hết năm 2024

Pháp luật 20-03-2023

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong đó, cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong thời hạn 7 ngày làm việc; bỏ vân tay trên CCCD… Bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam.

BTNO