Đề xuất tăng lương hưu từ ngày 1/7

Kinh tế 21-02-2024

Để đồng bộ với chính sách cải cách tiền lương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7/2024 tăng khoảng 8%. Đề xuất trên căn cứ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%.

BTNO