Đề xuất thí sinh F0 được dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Giáo dục 07-05-2022

Sau khi nhận được yêu cầu của Bộ GD&ĐT về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi an toàn.

BTNO