Chia sẻ:

Đề xuất trích Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động

Xã hội 16-09-2021

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị trích kinh phí từ kết dư hơn 89.000 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đã có hơn 2 triệu người mất việc, dừng việc, nghỉ không lương do dịch COVID-19 bùng phát.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI