Đền Koh Ker của Campuchia được ghi danh di sản văn hóa thế giới

Thế giới 20-09-2023

Ngày 17/9, Uỷ ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh đền Cóh-kê của Campuchia là di sản văn hóa thế giới. Như vậy, đến nay, Campuchia có 13 di sản thế giới được UNESCO công nhận. 

BTNO