Chia sẻ:

Đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người

Xã hội 16-10-2021

Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2040.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI