Chia sẻ:

Đi qua mùa bông súng đồng

Giá trị về kinh tế không cao, nhưng bông súng đồng điểm tô cho mùa nước lũ một vẻ đẹp riêng khó nhầm lẫn, làm ngẩn ngơ bao người qua lại.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI