Địa phương đầu tiên áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

Kinh tế 28-03-2023

Thưa quý vị! TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên ban hành quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Đây sẽ là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

BTNO