Chia sẻ:

Dịch bệnh được kiểm soát, Tây Ninh đẩy mạnh tái sản xuất

Xã hội 24-09-2021

Với các biện pháp quyết liệt và sáng tạo cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tây Ninh dần được kiểm soát. Xác định phải sống chung với dịch Covid-19, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động phương án khôi phục sản xuất ngay khi nới giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Nguyệt

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI