Điểm bán hàng Việt Nam: Địa chỉ mua sắm tin cậy của người tiêu dùng

Kinh tế 19-11-2023

Mô hình này đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy và quen thuộc của nhiều người dân, là một trong những kênh phân phối, đưa hàng hoá Việt bảo đảm chất lượng đến với người tiêu dùng, góp phần phát triển thị trường trong nước với hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững.

Nhi Trần–Trúc Ly-Nhật Quang