Điểm tin 24/7 Kỳ 35-2023

Thời sự 02-09-2023

Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình “Điểm tin 24/7” của Báo Tây Ninh Online Số thứ Ba Mươi Lăm năm 2023, từ ngày 26.8 đến ngày 01.9.2023.

BTNO