Điện lực Tây Ninh phản hồi phóng sự “Bất an khi sống dưới đường điện trung thế”

Xã hội 23-05-2022

Ngày 20.5.2022, Báo Tây Ninh nhận được phản hồi của Công ty Điện lực Tây Ninh về bài viết “Bất an khi sống dưới đường điện trung thế” đăng trên Báo Tây Ninh vào ngày 14.3.2022.

Vũ Nguyệt