Chia sẻ:

Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mạng cho cơ quan báo chí

Sáng nay (30.11), tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chí năm 2021, do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (VNCERT/CC) điều phối hoạt động diễn tập. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI