Điều chỉnh cách tính điểm ưu tiên

Giáo dục 12-06-2022

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế xét tuyển đại học từ năm 2023. Theo dự thảo quy chế, việc tính mức điểm ưu tiên sẽ được điều chỉnh nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.

BTNO