Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát cần có tính khả thi cao

Kinh tế 17-04-2024

Trên cơ sở định hướng phát triển đô thị của thị trấn Tân Biên và định hướng phát triển khu đô thị khu kinh tế cửa khẩu để xác định quy mô dân số, nhu cầu đất đai, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật… cho phù hợp, có tính khả thi.

Tấn Hưng – Khánh Duy