Điều khiển hệ thống tưới cây bằng điện thoại

Hoạt động của hệ thống tưới tự động điều khiển từ xa này khá đơn giản: cài phần mềm điểu khiển tự động trên smartphone, với thao tác on – off đã có thể điều khiển hệ thống tưới phun từ xa.

Nhi Trần – Nhật Quang