DNNN có lương trung bình năm 2021 cao nhất

Xã hội 25-01-2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

BTNO