Đô thị hoá là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Thời sự 20-05-2022

Sáng 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tố Tuấn