Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khảo sát hoạt động hợp tác xã tại Tây Ninh

Kinh tế 26-07-2023

Ngày 24.7, đoàn công tác liên ngành Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) Trung ương do bà Chu Thị Vinh- Phó Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã khảo sát hoạt động một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt