Chia sẻ:

Đoàn công tác của Quốc hội giám sát công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại Tây Ninh

Xã hội 30-08-2019
Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự non trẻ về mặt tâm sinh lý của các trẻ em gái, sự thiếu quan tâm, giáo dục, quản lý từ gia đình các em… để thực hiện hành vi xâm hại.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI