Chia sẻ:

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng: Tặng 500 triệu đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội tỉnh

Xã hội 17-09-2019
Đoàn công tác đã trao tặng cho Trường Khuyết tật tỉnh và Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị 300 triệu đồng; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 200 triệu đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI