Chia sẻ:

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh nhà

Chính trị 11-08-2021

Thay cho hình thức tiếp xúc trực tiếp, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh Thông báo để báo cáo với cử tri trong tỉnh về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vừa qua. Báo Tây Ninh Online xin  trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo của Đoàn.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI