Đoạn đầu kênh tiêu T15-A5 khó thoát nước

Xã hội 31-05-2024

Trong những năm qua, nhiều diện tích đất nông nghiệp tại khu vực gần đoạn đầu kênh tiêu T15-A5 thuộc địa bàn ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành luôn gặp phải tình trạng khó thoát nước vào mùa mưa.

Quốc Sơn