Đoàn ĐBQH giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Chính trị 29-12-2022

Ngày 27.12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với UBND huyện Gò Dầu và thị xã Hoà Thành về thực hiện Nghị quyết số 88/2013/NQ-H13 và Nghị quyết số 51/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Yến