Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Chính trị 27-02-2023

Mới đây, ông Nguyễn Phú Cường- Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội dẫn đầu đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt