Doanh nghiệp du lịch Campuchia giao lưu, tìm hiểu du lịch Tây Ninh

Xã hội 19-01-2023

Ngày 16.1, tại nhà hàng sinh thái Long Trung (thị xã Hoà Thành), Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu du lịch Tây Ninh giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh và các doanh nghiệp du lịch Campuchia.

Vũ Nguyệt