Doanh nghiệp Nhà nước tham gia thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô

Kinh tế 17-06-2024

Chiều 15.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội Nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.

BTNO