Độc đáo nghệ thuật chèo thuyền Bát nhã

Chèo thuyền Bát Nhã của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh diễn ra khi có một vị chức sắc trong đạo quy vị hay khi an vị, khánh thành thánh thất, điện thờ Phật Mẫu ở các họ đạo. Ngoài ra, mỗi năm vào ngày 16 tháng Giêng còn có buổi chèo thuyền hội tại Khách Đình và Báo Ân Từ. Đây vừa là nghi thức trang trọng của đạo vừa là một nét văn hoá, nghệ thuật độc đáo có sức hấp dẫn, lôi cuốn mọi người.

BTNO