Chia sẻ:

Dọc đường tuần tra biên giới

Pháp luật 11-02-2021

Hơn 130 km đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thi công, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ngọc Diêu

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI