Đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

“Phấn đấu đến năm 2030, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch gắn với mục tiêu thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, văn hóa số”. Đây là nội dung được bàn luận tại hội thảo “Chiến lược phát triển Khoa học, Cộng nghệ và Đổi mới sáng tạo” diễn ra sáng 28.10 tại Hà Nội.

BTNO