Đổi mới và hội nhập trong Nha khoa đương đại

“Đổi mới và hội nhập trong Nha khoa đương đại” là chủ đề chính của Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22-25/5. Hội nghị đã thu hút hơn 3000 đại biểu trên khắp thế giới tham dự.

BTNO