Đội ngũ nhân viên y tế cơ sở còn thiếu

Mới đây, báo cáo với đoàn giám sát Quốc hội khoá XV Sở Y tế cho biết về y tế cơ sở, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, cải thiện, đáp ứng được yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Tuy nhiên, nhân lực y tế tuyến xã theo chỉ tiêu định mức được giao vẫn còn thiếu, đặc biệt là bác sĩ.

Vũ Nguyệt