Chia sẻ:

Đổi thay ở xã Tân Bình

Kinh tế 13-12-2020

Mặc dù, đa số người dân nơi đây sống bằng sản xuất nông nghiệp nhưng nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các mô hình canh tác hiệu quả, nên đem lại nguồn thu đáng kể. 

Xuân Vũ-Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI