Đối thoại kinh tế Việt Nam và Pháp

Chính trị 22-01-2022

Ngày 20.01, kỳ họp thường niên Đối thoại cấp cao kinh tế Việt Nam - Pháp lần thứ 7 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Kỳ họp đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các bộ, ngành, và địa phương hai nước Pháp và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng tham dự phiên họp.

BTNO