Chia sẻ:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Pháp luật 11-10-2021

Người lao động khi có vấn đề phát sinh xảy ra tranh chấp, mâu thuẩn với đồng nghiệp, quản lý, người sử dụng lao động dẫn đến khả năng mất thu nhập, mất việc làm, trước khi đưa ra quyết định cần phải tham khảo ý kiến của đồng nghiệp có kinh nghiệm và tin cậy hoặc tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở hoặc cấp trên cơ sở.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI