Đong đầy nghĩa tình từ con đường “Đền ơn đáp nghĩa”

Xã hội 18-05-2023

Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước cho hoà bình hôm nay đã và đang được các thế hệ thực hiện với nhiều hình thức bằng cả tấm lòng và sự trân quý. Và ở khu phố An Đước, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng đã có một tuyến đường như thế, đó là tuyến đường “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tố Tuấn