Động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm - những vấn đề pháp lý cần biết

Pháp luật 11-04-2024

Thời gian qua có một số trường hợp người dân mua bán động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý hiếm. Việc  này, không chỉ xảy ra ở những vùng nông thôn mà đôi khi còn xuất hiện trên vỉa hè đường phố.

TVPL