Chia sẻ:

Đồng ý thí điểm cao tốc chỉ thu phí không dừng

Xã hội 05-12-2021

Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI